ZalogujLicznik odwiedzin

DziśDziś372
WczorajWczoraj628
RazemRazem3327921
Szkoła Podstawowa w Baligrodzie otwarta
Wpisany przez Wiesław Cieślak   

 

 

 

I wreszcie jest. Szkoła na miarę potrzeb, szkoła XXI wieku na którą z niecierpliwością czekały władze
samorządowe, dyrekcja szkoły, mieszkańcy Baligrodu a przede wszystkim dzieci , doczekała otwarcia.
Uroczystości odbyły się 26 maja i termin to nieprzypadkowy. Dzień Matki to wzruszające święto dla
każdego Polaka. Dodało uroczystościom wyjątkowego znaczenia. Kolejne jubileusze jej istnienia,
zgodnie z życzeniami składanymi podczas obchodów „stulecia” odbywać się będą już w nowej pięknej siedzibie.

Wiele wody upłynęło w Hoczewce od momentu kiedy to w roku 1999 rozpoczęto przygotowania do jej budowy. Wyzwanie to podjął ówczesny Wójt Baligrodu – Pan Henryk Laicht. Budowa do stanu umożliwiającego przeniesienie nauki do nowej szkoły trwała 12 lat. Były to lata „różnych prędkości” w realizacji tej ambitnej inwestycji, które to jak łatwo się domyśleć zależały od ilości pozyskiwanych środków.

Budowa przyśpiesza zdecydowanie kiedy Wójtem Baligrodu wybrana zostaje Pani Agata Pomykała. Wiele prawdy jak się wydaje jest w powiedzeniu: ..gdzie diabeł nie może..
Do chwili obecnej na budowę szkoły wydana została kwota 8.470.000 zł z czego prawie 3 mln stanowiły dotacje. Kwota to olbrzymia jak na możliwości gminy. Fakt pozyskania i wydatkowania takiej sumy był możliwy dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji kolejnych władz samorządowych, życzliwości wielu ludzi i instytucji, a przede wszystkim władz województwa.

Podniosłą uroczystość otwarcia nowej szkoły z udziałem licznie zaproszonych gości reprezentujących Władze Województwa, Powiatu, Kuratorium Oświaty, Władze Samorządowe gmin ościennych oraz mieszkańców Baligrodu poprzedziła msza św. odprawiona w baligrodzkim kościele. Po mszy, uczestnicy uroczystości „przemaszerowali” pod budynek nowej szkoły.

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego do przecięcia wstęgi zaproszeni zostali:

- Pani Elżbieta Łukacijewska - poseł do parlamentu europejskiego

- Pani Agata Pomykała – Wójt Gminy Baligród

- Pani Krystyna Chowaniec - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

- Pani Bernadeta Leicht – dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie

- Pan prof. Józefa Beluch

- Pan Henryk Leicht –wójt Gminy Baligród w latach 1998-2002

- Pan Tadeusza Wrona – wójt Gminy Baligród w latach 2002-2006

 

- Pan Robert Stępień – wójt gminy Baligród w latach 2006-2010

- Pan Tadeusz Potoczny – właściciel firmy remontowo- budowlanej, która budowała
szkolę,

- Pan Zygmunt Szybowski– sołtys wsi Baligród

- ks. Mirosław Augustyn – proboszcz Parafii Baligród

- Aleksandra Sybidło- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

Następnie proboszcz parafii w Baligrodzie ks. Mirosław Augustyn dokonał poświęcenia szkoły oraz krzyża, który zawieszony został w holu obok wejścia.

 

Fot.Wiesław Cieślak

 

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od poloneza, który wykonała młodzież. Brawom nie było końca.

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły Pani Bernadeta Laicht przywitała zaproszonych gości oraz przypomniała wydarzenia z historii szkoły jakie miały miejsce podczas wojny oraz trudne lata powojenne kiedy to heroiczne boje o utrzymanie szkoły oraz zachowanie polskości tej ziemi toczyła jej ówczesna kierowniczka Pani Maria Makowska.

Przypomniała, jak trudno do świadomości ówczesnych władz oświatowych przebijała się myśl o potrzebie budowy nowej szkoły oraz jak trudne było uzyskanie zgody na jej budowę. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim tym, którzy wspierali dążenia władz gminy dla tego pomysłu. Wśród nich byli:
Elżbieta Łukacijewska wówczas Poseł na Sejm RP, prof. Józef Beluch z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego, śp. Stanisław Zając – Marszałek Sejmu, Władysław Rusin - Podkarpacki Kurator Oświaty. I wielu, wielu innych.

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

Zwracając się do dzieci życzyła im, by mury tej placówki wypełniły się ich marzeniami i sukcesami a po ukończeniu szkoły powracali do nich w miłych wspomnieniach.

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

W imieniu Władz Samorządowych zaproszonych gości przywitała Pani Agata Pomykała – Wójt Baligrodu. Przedstawiła kalendarium budowy szkoły oraz zakresy prac realizowanych w poszczególnych latach. Nakreśliła, co bardzo ważne dla tutejszej społeczności dalsze etapy budowy szkoły , dodajmy bardzo ambitne. Miedzy innymi plany przewidują budowę pełnowymiarowej hali sportowej służącej nie tylko szkole.

Następnie Pani Wójt podziękowała wszystkim tym, którym podziękowania się należą, którzy mają swój udział w budowie szkoły za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia.

Zaproszeni goście na ręce Pani Wójt oraz Pani Dyrektor złożyli gratulacje i życzenia oraz upominki.

Sprawnie kierująca przebiegiem uroczystości Pani Renata Pastuszak zaprosiła następnie na akademię w wykonaniu uczniów , przygotowaną pod kierunkiem Pani Marii Szybowskiej i nauczyciela muzyki Remigiusza Cecuły.

Po zakończeniu akademii goście obejrzeli przygotowane wystawy:

- obrazującą historię szkolnictwa w Baligrodzie okresu wojennego i powojennego oraz budowę nowej szkoły w fotografii;

- prezentację fotografii przyrodniczych Pan Maciej Grzegorzyka, absolwenta „ baligrodzkiej” podstawówki, laureata wielu międzynarodowych nagród.

 

Fot. Wiesław Cieślak

 

Zwiedzili również pomieszczenia budynku szkolnego oraz mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na piknik przed szkołą i jego atrakcje: kawę, herbatę ciasto i kiełbaski z grilla. oraz występy grupy Pana Grzegorza Słotwińskiego. Wszyscy doskonale się bawili co umożliwiła wspaniała pogoda /zapewne zamówiona przez dyrekcję/.

Po smacznym obiedzie w „Karczmie”, każdego z zaproszonych gości Pani Dyrektor obdarowała gustownym wyrobem „krośnieńskiej „ huty szkła z wygrawerowanym napisem: „Przyjaciel SP w Baligrodzie”.
A wieczorem w GOK odbyła się zabawa taneczna, która zakończyła ten długi ale jakże miły dzień.

Wiesław Cieślak

 

Fot. Wiesław Cieślak