ZalogujLicznik odwiedzin

DziśDziś195
WczorajWczoraj554
RazemRazem1907285
Orelec
Wpisany przez Michał Organ   

 

Wioska położona jest przy drodze z Uherzec Mineralnych do Soliny, pomiędzy pasmem Żukowa, a Michałowcem i Rubeniem.
Nazwa miejscowości oznacza miejsce gniazdowania orłów. Pierwsza wzmianka o Orelcu pochodzi z 1580r., należy jednak przypuszczać, że tak jak inne sąsiednie wioski należące do Kmitów, powstała ok 1436r.

W Orelcu mieszkała i tworzyła Celina Dominikowska z Treterów - znana pisarka malarka, gorliwa patriotka i zbieraczka narodowych pamiątek historycznych. Wydała ona min. "Pieśni powstańcze z 1863r z muzyką zebrane i ułożone.", zebrała ona również wiele pamiątek narodowych, szczególnie pamiątek po powstaniu styczniowym ale także monety, kawałki proporców, dokumenty itp.

 

Fot. Ewa Dudzińska-Szybowska


Najcenniejszym zabytkiem Orelca jest dawna cerkiew - obecnie kościół rz. pw. św. Anny z 1759r. Prawdopodobnie, cerkiew ta została zbudowana z materiału pochodzącego z dawnego drewnianego kościoła w Uhercach. Być może został on wiernie odtworzony, wskazywać by mogła na to latynizująca forma cerkwi - babiniec dobudowany został do nawy dopiero w 1933 r. Również obecność barokowych ołtarzy mogła wskazywać na prawdziwy rodowód świątyni. Po 1947r cerkiew pełniła funkcję magazynu szyszek, po staraniach ks. Karola Bogulskiego z Uherzec cerkiew została przekazana wiernym. Podczas remontu w 1985 usunięto soboty co pozbawiło budynek cech stylowych. W oknach można zobaczyć ciekawe kute kraty pochodzące z XIX w.
Obok znajduję się drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej pionowo oszalowana deskami, kryta dachem namiotowym. Dawniej mieściła się w niej kaplica grobowa a także spichlerz gromadzki.

 

Fot.  Ewa Dudzińska-Szybowska

 

Polecamy

Rezerwat Koziniec

http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=231

Solina i Jezioro Solińskie http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=291

Bóbrka http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=146

Myczkowce http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=207

 

Fot.

 

 

Polecam nasze usługi

Oferta

http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=27

 

Współpracujące z nami obiekty noclegowe w bliskiej okolicy Orelca, to nie reklama ale polecenie

Gospodarstwo Agroturystyczne "Za potokiem" w Solinie

http://www.za-potokiem.superturystyka.pl/

Pałac Biesa w Olszanicy, Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny w Olszanicy

http://www.palacbiesa.pl/

Gospodarstwo agroturystyczne "Czar PGR-u" w Wańkowej

 

https://www.facebook.com/seryugreka

Schronisko "Zielony Cień" w Rudence

https://www.facebook.com/zielonycien/timeline

 

Fot. Konrad Ulanowski Panorama spod pensjonatu Sara

 

Zapraszam  do jednej z najmłodszych bieszczadzkich atrakcji, czyli do Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie.   Tak o Muzeum piszą w ciekawej broszurze "Gmina Solina Wypoczynek w Bieszczadach" : "Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie gromadzi i opracowuje dorobek kulturowy Bojków (Rusinów, Ukraińców), Polaków, Żydów - dawnych mieszkańców Gminy Solina. W swoich zbiorach posiada przedmioty użytkowe oraz wszystko co związane było z dorobkiem materialnym i duchowym. Bojkowie - jako grupa etniczna górali mieszanego pochodzenia: rusińskiego i wołoskiego, zamieszkiwała Karpaty Wschodnie od Wysokiego Działu w Bieszczadach zna zachodzie, do doliny Łomnicy w Gorganach. Na zachodzie sąsiadowali z Łemkami,na wschodzie z Hucułami. Wytworzyli charakterystyczną dla siebie kulturę, której pozostałości możemy podziwiać w naszym muzeum. Powstała placówka ukazuje potencjał płynący z podtrzymywania pamięci o historii regionalnej, jest wyznacznikiem nowych trendów turystycznych i stała się ośrodkiem wiedzy o kulturze bojkowskiej i jej zapomnianych z różnych względów twórcach.

Muzeum jest czynne od wtorku do soboty, w godzinach 9.30-15.30. Istnieje możliwość zwiedzania przez grupy zorganizowane w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z opiekunem ekspozycji, tel .13 463 15 69 ."

 

Fot. Konrad Ulanowski Muzeum

 

 

 

 

 

 

.